Mijnschade - Stichting WIM, Werkgroep Informatie Mijnbouw

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Mijnschade

Lezingen
De voormalige oostelijke en westelijke mijnstreek werd door de steenkoolwinning zwaar beïnvloed. Niet alleen milieutechnisch maar ook door zakking van de bovengrond werd er veel schade veroorzaakt. Plaatselijk zakte de bovengrond wel zo’n tien meter met alle gevolgen van dien. Gebouwen en wegen kraakten en er ontstonden scheuren. De schade werd deels door de mijnbouwonderneming vergoed of gerepareerd. Zwaar beschadigde gebouwen waaronder kerken en woonhuizen werden afgebroken.
Maar ook na de mijnsluitingen kwam de mijnstreek niet tot rust en ontstond en ontstaat nog steeds mijnschade maar nu niet door steenkoolwinning maar door steenkoolmijnbouw.
De presentatie is verdeeld in vier hoofdthema’s, te weten:

1. Mijnschade door bodemdaling als gevolg van steenkoolwinning,

2. Mijnschade door bodemstijging als gevolg van mijnwaterstijging,

3. Mijnschade door bodembeweging langs geologische storingen, breuken en afbouwdrempels als gevolg van  steenkoolwinning. Vaak een combinatie van steenkoolwinning tot in het dekterrein of tot in genoemde storingszones en mede beïnvloed door het stijgend mijnwater.

4. Na-ijlende schade waaronder de risico’s van oude, oppervlakte nabije steenkoolmijnbouw en de mogelijke instabiliteit van verlaten  oude schachten komt ook aan de orde. Tot slot wordt de vermeende verjaring van vergoeding van mijnschade besproken.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu